DUK-PC - Čištění notebooků a počítačů od prachu

Čištění politých notebooků


Čistíme a opravujeme prolité notebooky vodou, pivem, vínem, kolou, mlékem, polévkou a jinými tekutinami.

Provádíme chemické čištění politého notebooku v UV lázni s následným propájením
základní desky. V případě nutnosti měníme u vytopených notebooků zasažené a
oxidací poškozené či vyzkratované polovodičové součástky za nové.

Kompletní chemické čištění politého notebooku stojí 4000,-Kč.

Oprava politého notebooku ovšem nikdy není 100%. Vždy uděláme maximum
pro opravu politého notebooku, ovšem nejvíce můžete úspěšnost opravy
ovlivnit vy...

Úspešnost čištění a opravy zasaženého notebooku tekutinou ovlivníte těmito kroky:

- pokud dojde k prolití zapnutého notebooku, ihned jej vypněte!!!
  Provozování prolitého notebooku nejvíce snižuje úspěšnost následné opravy!
- vyjměte baterii pokud je to možné. Elektrický proud a tekutina nejvíce poškozují
  základní desku a urychlují proces oxidace základní desky notebooku.
- včasná návštěva pc servisu, který disponuje chemickou lázní.

Jak tedy postupovat při polití notebooku???

- ihned jej vypnout
- vyjmout baterii
- nepokoušet se jej zapnout
- otočit, tak  aby co nejvíce tekutiny vyteklo ven
- nesušit fénem
- navštívit opravnu vytopených notebooků

Úspešnost oprav z našich statistik za posledních 7 let ukazuje, že máme úspešnost
v opravách politých notebooků cca 80%.
V některých případech je ovšem k ceně opravy politého notebooku nutno připočíst
cenu za novou klávesnici. Při prolití notebooku skrz klávesnici dojde hodně často
k jejímu vyzkratování, které je neopravitelné.
Samozřejmě výměnu vyzkratované klávesnice obstaráme, až po úspěšné opravě
zasaženého notebooku.

Jakékoliv prolití notebooku raději nepodceňujte.

Následky prolití se mohou projevit později, kdy si už ani nemusíte pamatovat,
že k nějakému prolití došlo. To už ovšem bývá pozdě a následné chemické čištění
vypálené desky by postrádalo smysl.